Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi / Arbis-y

Hartum Büyükelçiliği 06.04.2014

TÜBİTAK ve ülkemizdeki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarımız ile etkileşiminin artırılması amacı ile son yıllarda ilgili kurumlarımızca bir takım girişimler sürdürülmektedir. Bu maksatla TÜBİTAK tarafından 2012 ve 2013 yıllarında "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayları" ve "Hedef Türkiye" etkinlikleri düzenlenmiş ve bu etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Yapılan bu faaliyetler çerçevesinde, yurt dışındaki Türk bilim insanlarımız ile sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamayı amaçlayan "Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Sistemi" (ARBİS-Y) kullanıma açılmıştır. ARBİS-Y, TÜBİTAK tarafından kurulan ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren Türk bilim insanlarının bir envanterde buluşmasını sağlamayı hedefleyen bir veri tabanıdır.

ARBIS-Y, araştırmacılar tarafından kullanımı ve güncellemesi kolay, esnek ve pratik bir veri tabanı olarak tasarlanmıştır.

Bilim insanlarımızın https://arbis-v.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşabilecekleri veri tabanına kısa bir süre içerisinde en temel bilgilerini girerek kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ARBIS-Y veri tabanına kayıt olmaları, TÜBİTAK çalışmalarında bu araştırmacılardan en üst düzeyde katkı sağlaması bakımından büyük önem arz etmektedir.