Harçsız Pasaport İşlemleri

Hartum Büyükelçiliği 09.05.2016

Sayın Vatandaşlarımız,

492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek harçsız pasaportlarla ilgili olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, başvuru sahiplerinin, Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla başvurmaları halinde, bulundukları ülkenin okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı öğrenci olduklarını belgelendirmeleri; öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte, yurt içinde harçsız pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız/Eğitim Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından verilen "Bulundukları ülkenin okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil öğrencidir" uygun görüş yazısının aslını ibraz etmeleri gerektiğinin kaydedildiği bildirilmişti.

Yukarıda değinilen mevzuat hükmü ile ilgili olarak T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yabancı ülkelerde yaşayan ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 25 yaş kısıtını geçmemek şartıyla Dış Temsilciliklerimiz vasıtasıyla harçsız pasaport başvurusunda bulunmaları durumunda öğrenim gördükleri yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları belgeler ile öğrenci olduklarını belgelendirmeleri, yurt içinden harçsız pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen ilgili ülkenin eğitim sistemine dahil öğrenci olduğuna dair belgenin aslını ibraz etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Hartum Büyükelçiliği