Uluslararası Beste Yarışması

Hartum Büyükelçiliği 15.07.2016

-Ankara ili Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren HAN Vakfınca "İlahi Aşkın Sesi Uluslararası Beste Yarışması" başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir.

- Anılan yarışmaya yurt dışında öğrenim gören resmi/özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabilecektir.

- Söz konusu yarışmanın Türkçe ve İngilizce şartnamesi ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Tükçe Şartname.pdf