Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçişler Hk.

Hartum Büyükelçiliği 01.04.2017

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lİsans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 14/5 maddesinde yer alan, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişe ilişkin "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlarının" belirlenmesi hususu, 01.03.2017 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı'nda incelenmiş ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren yurtdışından yurtiçine yapılabilecek yatay geçişlerle ilgili olarak aşağıda sunulan kararlar alınmıştır:

a) İlgili yıldaki ÖSYS Klavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranacaktır.

b) Başarı sırası aranmayan programlar için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.